Usuwanie graffiti, antygraffiti

Do usuwania graffiti stosujemy środki chemiczne które umożliwią oddzielenie warstwy lakieru graffiti od powierzchni zasadniczej. Dobór środka czyszczącego uzależniony jest od rodzaju czyszczonej powierzchni.

Antygraffiti, usuwanie graffiti

Proces chemicznego czyszczenia graffiti dzielimy na następujące grupy:

Graffiti możemy również usunąć stosując jedno z naszych urządzeń do hydropiaskowania niskociśnieniowego. Stosując tą metodę usuwamy zanieczyszczenia nie naruszając naturalnej struktury podłoża, warstwy wewnętrznej kamienia, spoin lub drewna.

Antygraffiti

Kolejnym etapem po usunięciu graffiti powinno być zabezpieczenie powierzchni przed kolejnymi zabrudzeniami, które umożliwia ich zmycie za pomocą gorącej wody (warstwa ochronna antygraffiti). Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti polega na pokryciu fragmentu np. elewacji preparatem, który nakłada się w kilku warstwach (ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń. Dzięki tej powłoce zabrudzenie wykonane lakierem w aerozolu-graffiti nie wiąże się w sposób trwały ze strukturą materiału elewacyjnego lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest w 100%, przy zastosowaniu płukania gorącą wodą (około 90oC) pod ciśnieniem.


Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć - odnowić warstwę antygraffiti.

Copyright 2013 © petro-system.pl